• קטגוריה:כללי

ההבדל בין שכיר לעצמאי מבחינת הבנק

עצמאי מוגדר כעוסק פטור, עוסק מורשה או בעלים (גם אם רק חלקי) של חברה בע"מ. בנטילת משכנתא ישנם מספר הבדלים בבחינת הבנק את העסקה בין לווה שכיר לעצמאי. לווה שכיר נדרש להציג 3 תלושי שכר אחרונים אשר מופקדים כסדרם בחשבון העו"ש וותק של שנתיים לפחות. הבנק מחשב את ממוצע ההכנסות של שלושת חודשים אלו וכתוצאה מכך מגדיר יחס ההחזר אותו יוכל לשלם הלווה.

לעומת זאת, כאשר מדובר על משכנתא לעצמאים, לווה עצמאי נדרש להיות בעל וותק של 3 שנים ולהמציא שומות מס אישיות לשנתיים הקודמות ואישור הכנסות מרואה החשבון לשנה הנוכחית על-פי פורמט של הבנק (לכל בנק פורמט משלו). בשונה מאדם שכיר שמשכורתו אינה חווה תנודות רבות, בעלי עסקים מושפעים משינויים בשוק, רגולציות, תקנים, השקעות ועוד, כך שהכנסתם יכולה להשתנות בין השנים. בשלב הערכת הסיכונים, חשוב לבנק לאמת כי הכנסת הלווה יציבה ועקבית. אם לא כך, יידרש הסבר על ידי רואה החשבון והלווה לשינויים בהכנסות.

איך מחשבים את ההכנסה החודשית?

חישוב ההכנסה מתייחס לשנתיים האחרונות ומחושב באופן הבא: ההכנסה החייבת במס (על-פי השומה או אישור רואה החשבון) בהפחתת המס הנדרש לתשלום ואת התוצאה המתקבלת מחלקים במספר החודשים אליו מתייחסת ההכנסה.

משכנתא לעצמאים

על מה לתת את הדגש?

עצמאים רבים אינם בקיאים באופן מדויק בהכנסותיהם המוצהרות ולעיתים נוצר מצב בו ישנו פער בין הצהרת הלווה בהגשת הבקשה הראשונית לבין נתוני ההכנסות בפועל במעמד האישור הסופי, דבר אשר מעמיד בסיכון את תקפות האישור. של שומות המס כבר בשלב ההגשה הראשוני תימנע מצב זה לחלוטין.

מה לא לעשות?

כאשר מדובר על משכנתא לעצמאים, הבנק אינו מסתפק באישור רואה חשבון להכנסות בלבד ומחייב הצגת שומה אחת לפחות משמע עצמאי שטרם מלאו שנתיים לפעילותו יידרש להציג הכנסות עבר ולהמתין לשומת מס ראשונה.

עוסק פטור שאינו משתמש בשירותי ראיית חשבון ייתקל בקושי רב לספק לבנק אסמכתא להכנסה, כמו כן חשוב לדווח במסודר למע"מ.

בכל אופן מומלץ להיעזר בשירותיו של ייעוץ משכנתאות מקצועי ואמין לצורך עזרה בהגשת המסמכים בצורה הטובה ביותר.

כתיבת תגובה