הבנק למשכנתאות הוא הגורם המלווה ולאור שיקולי רווחיות פנימיים הוא אינו אובייקטיבי . שירות ייעוץ משכנתאות פרטי מקנה ללקוחותיו התאמה אישית לצרכים מתוך אובייקטיביות וטובת הלקוח בלבד, זאת בשילוב תפעול הבקשה והבירוקרטיה הבנקאית.

במשכנתא “בריאה” ההחזר החודשי על כל 100,000 ש”ח עומד על כ-500 ש”ח וזאת על מנת לשמור על יחס קרן ריבית תקין. כמובן שכמה שיותר, יותר טוב.

בנקים פועלים בעונתיות ועל פי עמידה ביעדים כך שבזמנים מסוימים כשבנקים מייקרים את תנאיהם, בנקים אחרים דווקא משפרים תנאיהם למשיכת לקוחות חדשים. כמו כן הבנקים מציעים הטבות המשתנות מעת לעת, כך שטרם הגשת הבקשה למשכנתא נדרשת סקירת שוק על כדאיות התנאים בבנקים השונים.

לאחר שננתח אילו בנקים הם הרלוונטיים ביותר נפנה ל-2-3 בנקים לשמירה על יעילות המשא ומתן.

אין זה אומר שלא אקבל אישור מבנק אחר, לכל בנק המומחיות ואופי הלקוחות שלו. נסו לבדוק בעוד בנקים.

התשלום עבור שירותינו הוא כנגד הצלחה בלבד, כך שאם לא קיבלתם אישור לקבלתמשכנתא לא תשלמו לנו.

הצורך בהצמדה משתנה מלווה ללווה בהתאם למשך פריסת המשכנתא, אחוז המימון והתכנון העתידי של הלווים. חשוב לשמור על משכנתא מאוזנת הין ברמת הסיכון והן מבחינת ההחזר החודשי.

כאשר מדברים על הצמדה במשכנתא, מתכוונים להצמדה למדד המחירים לצרכן, מדד זה מפורסם אחת לחודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומציג שינויים בעלות סל מוצרים קבוע מראש (מחירי דיור, תחבורה ציבורית, ביגוד והנעלה, פירות וירקות ועוד). המדד מוצמד לסכום הקרן ואחוז השינוי החודשי משפיע על גובה החוב כך שאם המדד עלה תגדל ההתחייבות ולהפך.

החל משנת 2018 תוקף הריביות באישור העקרוני הוגדל מ-12 ימים ל-24 ימים.

המלצתנו היא לגשת לבנק למשכנתאות בטרם תחילת הליך הרכישה וזאת על מנת לקבל אישור אשראי לסכום המוערך שנדרש לו ובכך לאפשר חתימה בטוחה על חוזה הרכישה.

במקרים בהם שווי הנכס בהערכת השמאי אינו תואם למחיר הרכישה, המימון שייתן הבנק יהיה לפי המחיר הנמוך מביניהם, כך שייתכן ויווצר מצב בו על הלווה להגדיל את הונו העצמי. אי לכך מומלץ להיעזר בבעלי המקצוע הפועלים באזורכם ובקיאים במחירים, יתרה מכך ניתן לעשות שמאות מקדימה שתוודא כי הסכום שברשותכם מאפשר לרכוש את הנכס ללא הוספת הון עצמי מעבר לקיים.

בעסקאות נדל”ן ישנם שני מיסים עיקריים:

מס רכישהמס המשולם על רכישת זכות במקרקעין בישראל על פי חוק מיסוי מקרקעין, דוגמת בתים פרטי, דירות מגורים, מגרשים ביעודים שונים (חקלאי, מסחרי, משרדים, מגורים ועוד) ומבנים ביעודים שונים. הקונה נושא בתשלום מס הרכישה בשיעור קבוע משווי הנכס, ובמקרים מסוימים (לדוגמה דירת מגורים) בשיעורים מדורגים, לרשות המסים, בנוסף לתשלום למוכר עבור הנכס הנרכש.

מס שבח – מס המוטל מעצם עליית ערך הקרקע של נכס מסויים או מהשבחתו של נכס מסויים. מס שבח משלמים בעת מכירת נכס בגין עליית הערך של הנכס. בניגוד למס רכישה, מס שבח מוטל על מוכר הנכס. חישוב מס השבח נעשה על ידי המוכר לרשות מקרקעי ישראל לפני ביצוע של מכירת מלוא התמורה של הנכס. ניתן גם לקבל פטור ממס שבח או הקלה או הנחה במס שבח אם אתם זכאים לכך על ידי קריטריונים שנקבעים מעת לעת. במידה ולא הייתה עליית ערך לנכס, אין צורך לשלם מס שבח על נכס שלא עלה ערכו. לא ניתן לקבל החזר על ירידת ערך הנכס.

מרבית הקרקעות במדינת ישראל שייכות לרשות למקרקעי ישראל (רמ”י), לאחר ביצוע מכרזים, מכירת הקרקעות ובניית הבתים והדירות על הקבלנים לבצע העברת הרישום בצורה מסודרת לטאבו. בהגשת בקשה למשכנתא נכסים שטרם נרשמו כחוק בטאבו מחויבים בהצגת אישור זכויות הבעלים ברשות מקרקעי ישראל ובחברה המשכנת שהוסמכה להנפקת אישורי הרישום.

לקבלת המשכנתא המתאימה ביותר עבורכם, השאירו פרטים או התקשרו 5471*