משכנתא למסורבים – המדריך המלא להתגבר על סירוב הבנק

מהן הסיבות השכיחות לסירוב במשכנתא למסורבים?

בעת הגשת בקשה למשכנתא בנקאית לרכישת דירה, לא אחת הבנק משיב בסירוב לבקשה. יש לכך מספר סיבות אפשריות. בדרך כלל הבנקים דוחים בקשות משכנתא למסורבים בגלל התנהלות פיננסית בעייתית של המבקשים בעבר. למשל חשבונות מוגבלים, הוצאות לפועל, חובות וכו'. סיבה שכיחה נוספת היא אי עמידה בדרישות הסף של הבנק למתן משכנתא. דוגמה לכך היא יחס החזר גבוה מדי מההכנסה. סיבה אחרונה היא בעיות ברישום ותקינות הנכס המיועד לשעבוד במסגרת המשכנתא. חשוב להבין היטב את הסיבות לסירוב, ולנסות לתקן אותן בהגשה חוזרת. כדאי לעשות זאת בעזרת ייעוץ מקצועי או שינוי תנאי הבקשה.

התנהלות פיננסית בעייתית בעבר

מבקש המשכנתא למסורבים שהתנהל בעבר בצורה פיננסית בעייתית היא אחת הסיבות השכיחות ביותר לסירוב בבקשה למשכנתא בנקאית. התנהלות פיננסית בעייתית כוללת לדוגמה חשבונות בנק מוגבלים בגלל החזרת צ'קים, חובות פתוחים למוסדות פיננסיים שלא סודרו כראוי, עיקולים על חשבונות הבנק, אי עמידה בתשלומי אשראי או הלוואות קודמות וכד'. כל אלה יוצרים תמונה בעייתית בדו"ח נתוני האשראי של המבקש. הבנק בוחן את הדוח בטרם אישור המשכנתא. חשוב לתקן זאת על ידי ייעוץ מקצועי הכולל טיפול בנתונים בדו"ח לקראת הגשה חוזרת.

התנהלות פיננסית בעייתית בעבר

אי עמידה בדרישות הסף של הבנק

אי עמידת מבקש המשכנתא למסורבים בדרישות הסף של הבנק היא סיבה נוספת שכיחה לסירוב בקשת משכנתא. דרישות אלה כוללות בדרך כלל ותק מינימלי בעבודה, גובה הכנסה חודשית מזערית, יחס מקסימלי בין גובה ההחזר החודשי לבין ההכנסה נטו, היקף הון עצמי מינימלי ועוד. לעתים הבנק דורש גם ערבים להבטחת המשכנתא. אם המבקש לא עומד בתנאי הסף של הבנק, הבנק יסרב לבקשת המשכנתא שלו

במקרה של סירוב, מומלץ להתייעץ עם יועץ מקצועי שיכול לעזור לשנות את תנאי הבקשה. במקרים אחרים ניתן להפנות לבנק מתאים יותר.

בעיות שונות ברישום ותקינות הנכס המיועד לשעבוד הן סיבה אחרונה שכיחה לסירוב בקשת משכנתא בנקאית. בעיות אפשריות הן חריגות בנייה בנכס, בנייה ללא היתר הנדסי כנדרש. כמו כן בעיות ברישום הזכויות על הנכס בטאבו או ברשות מקרקעי ישראל, שעבודים ועיקולים קיימים על הנכס, שמאות נמוכה מהמחיר המבוקש, שימוש חורג בנכס שלא בהתאם לייעוד ועוד. כל אלה יוצרים סיכון בנכס כ"בטוחה" עבור הבנק, ולכן עלולים להוביל לסירוב הבקשה. פתרון אפשרי הוא קבלת שמאות מקדמית וטיפול בבעיות הרישום טרם הגשת הבקשה למשכנתא.

צעדים חשובים לאחר קבלת הודעת סירוב למשכנתא

לאחר קבלת סירוב לבקשה למשכנתא בנקאית, ישנם מספר צעדים חשובים שכדאי לנקוט על מנת להתגבר ולהשיג אישור בהגשה חוזרת. חשוב להוציא דו"ח נתוני אשראי מבנק ישראל ולבחון אותו על מנת לזהות בעיות אפשריות בהתנהלות הפיננסית שהובילו לסירוב. אנו יכולים להיעזר ביועץ מקצועי למשכנתאות למסורבים, שיכול לסייע לגבש תוכנית פעולה הולמת. במקרים מסוימים ניתן לשנות את תנאי הבקשה ולהתאימם לדרישות הבנק, ובכך להגדיל הסיכוי לאישור בפנייה חוזרת.

הוצאת דו"ח נתוני אשראי ובחינתו

ראשית יש לבצע לאחר קבלת סירוב לבקשת משכנתא בנקאית הוא להוציא דו"ח נתוני אשראי מבנק ישראל. הדו"ח מספק תמונה מלאה של הנתונים הפיננסיים אודותינו כפי שהם מופיעים במערכות הבנקאיות. על בסיסם התקבל ההחלטה על סירוב המשכנתא למסורבים. בדו"ח ניתן לזהות האם ישנם נתונים בעייתיים שפגעו בסיכוי לאישור. נתונים כאלה יכולים להיות חובות לא סגורים כהלכה, עיקולים ישנים וכדומה. ניתוח מעמיק של הדו"ח יאפשר לגבש תוכנית מתאימה לתיקון הנתונים במטרה לשפר את סיכויי האישור בהגשה חוזרת של בקשת המשכנתא הבנקאית.

פנייה לייעוץ משכנתא למסורבים

צעד חשוב נוסף לאחר קבלת סירוב לבקשת משכנתא בנקאית הוא פנייה לייעוץ משכנתאות למסורבים. יועץ משכנתאות יכול לספק ניתוח מעמיק של הסירוב ושל נתוני הרקע הפיננסיים של המבקש, ולאתר במדויק את הגורמים שהובילו לדחייה. ניסיונו ומומחיותו של היועץ הם מרכיב מפתח בסיכוי להצליח להפוך משכנתא מסורבת למאושרת.

פנייה לייעוץ משכנתאות למסורבים

שינוי תנאי הבקשה והתאמתה לדרישות הבנק

צעד שניתן לנקוט לאחר קבלת סירוב לבקשת משכנתא הוא לבחון את האפשרות לשנות את תנאי הבקשה. שינוי זה עשוי להתאימה לדרישות הבנק. אם הבקשה נדחתה בגלל שיעור מימון גבוה, אפשר להגיש אותה שוב עם שיעור מימון נמוך יותר. אם הבעיה הייתה בכושר ההחזר, אפשר להאריך את תקופת המשכנתא ולהקטין את התשלום החודשי. גם הוספת ערבים לבקשה או הגדלת ההון העצמי יכולות לסייע בקבלת אישור בפנייה חוזרת. ייעוץ משכנתאות למסורבים יכול לסייע בזיהוי התנאים שדורשים שינוי ובניסוח של בקשת המשכנתא למסורבים.

פתרונות לאישור משכנתא לאחר סירוב ראשוני

קיימים מספר פתרונות אפשריים שיכולים לסייע בקבלת אישור למשכנתא בנקאית למסורבים, לאחר שהבקשה הראשונית נדחתה על ידי הבנק. אפשרות אחת היא פנייה לגופים מורשים למתן משכנתאות חוץ-בנקאיות. גופים אלה אינם כפופים לאותן מגבלות רגולטוריות כמו הבנקים. נוכל לקחת משכנתא משנית בדרגה נמוכה יותר על אותו נכס, מבלי לפגוע במשכנתא הראשית. גם נטילת הלוואה כנגד הערת אזהרה בלבד עשויה לאפשר מימון נוסף. פתרון אחרון הוא פנייה לקרנות המממנות משכנתאות חוץ-בנקאיות ועובדות תחת פיקוח משרד האוצר. ייעוץ מקצועי יסייע בבחירת הפתרון המתאים ביותר למצב הספציפי.

משכנתא למסורבים חוץ בנקאית מגוף מורשה

אפשרות אחת לקבלת אישור משכנתא למסורבים היא פנייה לגופים מורשים למתן משכנתאות חוץ-בנקאיות. גופים אלה כוללים חברות ביטוח, קרנות פנסיה וגופי אשראי, אשר קיבלו אישור מהרגולטור להעניק משכנתאות. כיוון שהם אינם כפופים לאותן מגבלות וכללי זהירות שחלים על הבנקים, לעתים הם מאשרים בקשות משכנתא שנדחו על ידי הבנקים. יתרון נוסף הוא שהבנקים בוחנים את הבקשה כמקרה בודד ולא לפי ההיסטוריה הקודמת של המבקש. לכן, פנייה למוסד חוץ-בנקאי יכולה להיות פתרון אפשרי למי שנתקל בסירוב חוזר ונשנה מצד הבנקים.

משכנתא בדרגה שנייה על אותו נכס

נוכל להעזר בפתרון נוסף. מי שקיבל סירוב לבקשת משכנתא בנקאית ראשונה יכול לקחת משכנתא משנית בדרגה נמוכה יותר על אותו הנכס. כלומר, הנכס משועבד תחילה לטובת המשכנתא הבנקאית הראשית. לאחר מכן הוא משועבד שוב כבטוחה עבור משכנתא נוספת בדרגה שנייה מבנק או מוסד פיננסי אחר. אנו נהנים מיתרון בשיטה זו. היתרון הוא שהמשכנתא השנייה לא פוגעת במשכנתא הראשונה, ולכן קל יותר לקבל אישור עליה. שיעור המימון במשכנתא משנית נמוך יותר, אבל היא עדיין נותנת גישה לכסף נוסף למימון רכישת הנכס. זוהי דרך יעילה להתגבר על סירוב ראשוני למשכנתא בנקאית למסורבים.

הלוואה על בסיס הערת אזהרה בלבד

דרך נוספת להתגבר על סירוב לבקשת משכנתא היא באמצעות נטילת הלוואה הניתנת כנגד הערת אזהרה על הנכס. הערת אזהרה אינה מהווה שעבוד כמו משכנתא, אלא רק הערה בטאבו שיש זכות על הנכס. מתן הלוואה כנגד הערת אזהרה מאפשר גישה לכסף נוסף מעבר למשכנתא הבנקאית הראשית, מבלי ליצור שעבוד נוסף על הנכס.

אך עדיין, זו אפשרות עבור מי שנתקל בסירוב חוזר ונשנה למשכנתא בנקאית לדירה.

הלוואה על בסיס הערת אזהרה בלבד

מימון מקרנות לאשראי חוץ בנקאי – משכנתא למסורבים

פתרון אחרון למי שנתקל בסירוב חוזר ונשנה למשכנתא בנקאית הוא פנייה לקרנות המממנות משכנתאות מכספי ציבור. קרנות אלה פועלות כיום בפיקוח משרד האוצר ומאפשרות מתן אשראי לדיור מחוץ למערכת הבנקאית. יתרונן הגדול הוא שהן אינן כפופות להנחיות בנק ישראל כמו הבנקים, ולכן יכולות לאשר משכנתאות שהבנקים דחו. קרנות האשראי מציעות פתרון של "משכנתא אחרונה" למי שנדחה על ידי הבנקים, ולכן הן עשויות להתאים למקרים של משכנתא בנקאית למסורבים.

סיכום – כך תוכלו להתגבר על סירוב במשכנתא

כך ניתן להתגבר על סירוב בבקשה למשכנתא בנקאית ולהשיג אישור בסופו של דבר. ראשית, חשוב לנתח ולהבין את הסיבות לדחייה הראשונית. לאחר מכן, יש לנקוט בצעדים כמו הוצאת דו"ח אשראי, קבלת ייעוץ מקצועי ושינוי תנאי הבקשה. נוכל למצוא פתרונות אחרים. בין הפתרונות: משכנתא חוץ-בנקאית, משכנתא משנית, הלוואה לפי הערת אזהרה או מימון מקרנות. עם גישה נכונה, ניתן להגיע לרוב לאישור המשכנתא גם לאחר סירוב ראשוני. בכך ניתן להגשים את חלום רכישת הדירה.

Picture of מסלולים משכנתאות

מסלולים משכנתאות

כשמדובר בכסף, אנחנו רגועים יותר כשאנחנו בשליטה.

השאירו תגובה

חיפוש

🤔 מי אנחנו?

היי אנחנו קבוצת מסלולים, אנחנו כאן כדי לבצע שינוי בידע הפיננסי של אזרחי ישראל. אנחנו משתפים ומקדמים פתרונות פיננסים בזכות טובי היועצים ומספקים מערכת שליטה ובקרה קפדנית. באמצעות איגוד כל שירותי הייעוץ הפיננסי בבית אחד – אנחנו נדאג שכל שקל יהיה מנוהל ומסונכרן בכל תחומי החיים.

📰 נושאים קשורים

👇 עקבו אחרינו

🎙️ האזינו לפודקאסט שלנו

⚠️ למען הסר ספק

אתר זה הינו להמחשה בלבד. אינו מהווה הצעה ו/או מצג ואין בו כדי לחייב את חברת מ.י.מ פיננסים/ קליר ייעוץ אשראי ו/או מי מטעמה. ההחלטה האם לתת את האשראי המבוקש ובאילו תנאים הינה של הגוף המממן בלבד, בהתאם לנתונים רבים, ובהם נתוניו האישיים של הלקוח ונתוני הנכס הרלוונטי, ולא תהיה לנו כל אחריות, מכל מין וסוג, בקשר להחלטות ו/או פעולות של הגוף המממן. השימוש במידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

💸 הירשמו לניוזלטר שלנו

בהרשמה את/ה מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות.

לקבלת פגישת ייעוץ חינם השאירו פרטים או התקשרו 5471*